heste føl

Hestens behov

Heste er sociale og intelligente dyr som fra naturens side er indrettet med en række behov, der skal kendes og imødekommes for at hesten vil trives og kunne opbygge en god relation til sine omgivelser, herunder ikke mindst sin ejer, og kunne fungere i ”fangenskab”.

Hvordan trives hesten i stalden?

En stald er først og fremmest hestens primære hjem hvor den skal kunne føle sig tryg og afslappet. Det kræver helt grundlæggende, at forholdene skal være i orden, dvs. at der skal være plads nok til hesten, rent strøelse og adgang til vand samt tilstrækkeligt med foder. Der skal være roligt og ingen stressende aktiviteter. Der må gerne være koldt, men aldrig træk.

Lad vær med at opstalde heste udelukkende på spåner, medmindre det er absolut nødvendigt, da det er vigtigt hesten har en fornuftig balance mellem mængden af kraftfoder og mængden af grovfoder, som hesten tildeles. Heste bliver ikke tykke af halm og stråfoder og kan derfor, normalt uden problemer opstaldes på halmstrøelse, som samtidigt vil dække en del af dets foderbehov. Hvis hesten eksempelvis får meget energi fra kraftfoder og ikke ret meget hø og halm, er der større sandsynlighed for, at hesten viser legeadfærd, dvs. at den bukker, stejler eller løber løbsk, når den rides.

Heste skal på fold og have kontakt til andre heste

Det er naturligt for heste hver dag at bevæge sig og motionere sin krop. Vildheste i naturen bruger en stor del af deres tid med løbe og lege. Desværre udgør dette for mange rideheste mindre end en time i døgnet. Resten af tiden står hestene inaktive i deres boks. Det er hverken sundt for hesten psykisk eller fysisk. Jo mindre stimulation hesten får i stalden, desto større risiko er der for, at den reagerer overdrevent på stimuli, når den så endeligt kommer ud.

Der er vigtigt for hestens velvære at den kommer på fold med sine ”hestevenner” i en fold der skal være stor nok til at hestene kan lege og udøve deres naturlige flokadfærd, eksempelvis at ”slås” eller jage hinanden. Hegnet skal være solidt, højt og det skal kontrolleres jævnligt for eventuelle skader. Der må ikke ligge genstande i folden, som hestene kan komme til skade på.

Det har stor betydning for hesten at omgås andre heste. En hest, der ikke har lært eller ikke er vant til at omgås andre heste, vil have svært ved at kunne indgå i en flok. Det er vigtigt, at hesten allerede som føl lærer at være sammen med andre heste, således at den lærer rigtigt ”hestesprog”. Føl og ungheste kan have glæde af også at være sammen med lidt ældre heste, så de lærer at respektere disse.

Hestens foder

Det er vigtigt for hestens trivsel at den får dækket sine fodringsmæssige behov. Det anbefales derfor at fodringen tilpasses mest muligt til kontinuerlig fødeoptagelse med flere fordringer dagligt og meget grovfoder/stråfoder. Men grundlæggende er det vigtigste løbende at kontrollere, hvordan hestens trivsel, da heste er forskellige og har derfor forskellige behov.

Basis for fodring bør være et grovfoder af en god kvalitet, typisk i form af hø, wrap eller frisk græs (i frisk græs er indholdet af vand blot meget højere, ca. 80 % i forhold til eksempelvis hø med ca. 15 % vand). En hovedregel siger ca. 1 kg (tørstof) pr. 100 kg hest, eller mere. Et udmærket supplement kan være halm i små mængder, men det bør aldrig være hesten primære foderkilde, idet størstedelen af halmen er ufordøjeligt og derfor i større mængder kan give hesten udspilet mave og forstyrrelser i fordøjelsen.

Udover grovfoder, har hesten godt af kraftfoder, der indeholder vitaminer, mineraler, letomsættelig energi og aminosyrer fra andre proteinkilder end dem som grovfoderet tilbyder hesten. Kraftfoder kan inddeles i fuldfoder og tilskudsfoder. Fuldfoder kan anskaffes i mange varianter, der er udviklet til de forskellige typer af heste, så den trivelige pony eksempelvis ikke tildeles så meget energi som en konkurrencehest. Vær opmærksom på, at et tilskudsfoder har en høj koncentration af mineraler, vitaminer og protein, således at du kun behøver at supplere med energi fra foder som eksempelvis roepiller eller havre. Der er ikke nogen universel ”opskrift” på hvordan fordelingen af kraftfoder og tilskudsfoder skal være, da det afhænger blandt andet af hesten alder, aktivitetsniveau samt økonomi og opbevaringsforhold. Rådfør dig hos en mere kyndig person og vær meget opmærksom på hvordan hesten trives med den fordeling, som den er tildelt. Justér efter behov.

Sørg for at hesten altid har adgang til frisk, rent vand. Vand er det fodermiddel som hesten indtager mest af. Hestens minimumsbehov for vand er ca. 5 liter per 100 kg kropsvægt, afhængigt af hvor stort et væsketab, hesten har gennem fæces, urin, sved, omgivelsernes temperatur, aktivitetsniveau og lignende. En hårdtarbejdende hest kan eksempelvis let miste 10-15 liter pr. time. Nogle heste vil ikke drikke tilstrækkelige mængder i stressede situationer, for eksempel under transport eller ved stævner. Det er vigtigt, at du er opmærksom på om hesten får drukket en tilstrækkelig mængde væske i sådanne situationer.

Kontakt din dyrlæge

Vi anbefaler som hovedregel altid at du kontakter din dyrlæge for supplerende information, hvis du er i tvivl om noget.

Kilde: Dyrenes Beskyttelse og Dansk Rideforbund
Se andre vejledninger om heste

 
TILMELD DYREKLUBBEN NYHEDSBREV KLIK HER