Betingelser og generelle brugervilkår

Betingelser og generelle brugervilkår for brug af Dyreformidlingen.dk

Disse betingelser og brugervilkår bør gennemlæses grundigt. Når du besøger eller benytter ydelser fra Dyreformidlingen.dk, accepterer du og er bundet af følgende vilkår:

Generelt

Dyreformidlingen.dk er en formidlingstjeneste, der formidler kontakt mellem køber og sælger og er på ingen måde involveret i selve transaktionen eller udvekslingen af goder, der foregår mellem køber og sælger. Dyreformidlingen.dk spiller ingen rolle i handlen ud over at stille hjemmesideplads til rådighed, hvor kontakten mellem to handlende skabes. Dyreformidlingen.dk modtager ikke vederlag fra sælger i forbindelse med sælgers salg, betaling og udveksling af goder foregår direkte mellem køber og sælger udenfor den platform, som Dyreformidlingen.dk stiller til rådighed.

Dyreformidlingen.dk bærer på ingen måde et direkte eller indirekte ansvar for aftaler om køb og salg af dyr, varer og/eller tjenesteydelser, der indgås mellem sælger og køber på Dyreformidlingen.dk, herunder (men ikke begrænset til) tastefejl, forståelsesfejl, urigtig betaling, ejerforhold, misbrug af bruger eller adgangskode, manglende resultat ved annoncering, tab af penge, data, goodwill, omdømme m.v. eller andre forhold i forbindelse med brug og tilgang af Dyreformidlingen.dk og/eller af de ydelser, der stilles til rådighed på Dyreformidlingen.dk.

I relation til force majeure er Dyreformidlingen.dk uden ansvar.

Brug af Dyreformidlingen.dk er på eget ansvar. Dyreformidlingen.dk kan ikke holdes til ansvar for eventuelle nedbrud, fejl, tekniske komplikationer og/eller manglende adgang til Dyreformidlingen.dk eller dennes ydelser, på samme vis som Dyreformidlingen.dk ikke garanterer for sikkerheden af denne adgang eller for at opretholde en kontinuerlig adgang hertil. Dyreformidlingen.dk kan ikke holdes ansvarlig for sikkerhedsopsætninger, styresystemer eller browsertyper/versioner på brugermaskinerne, der forårsager fejl på sitet på baggrund af indstillinger/opsætninger.

Dyreformidlingen.dk kan ikke holdes til ansvar for direkte eller indirekte tab i forbindelse med brug af eller manglende adgang til hjemmesiden.

For at benytte Dyreformidlingen.dk skal du bruge en computer, mobilenhed, streamingenhed eller anden enhed, der opfylder Dyreformidlingen.dk’s system- og kompatibilitetskrav (som vi til enhver tid kan opdatere). De funktioner, som vi gør tilgængelige gennem Dyreformidlingen.dk, kan variere fra enhed til enhed.

Dyreformidlingen.dk tilbyder naturligvis hjælp/support vedr. sitets funktionalitet i en udstrækning, som findes muligt i.h.t. teknisk viden samt bemandingsplan. Der gives derfor ingen garanti for evt. svar/løsninger på henvendelser, som vi dog bestræber os på at være behjælpelige med indenfor den viden og kapacitet, som stilles til rådighed af staben.

Dyreformidlingen.dk kan til enhver tid vælge at ændre produkter eller ydelser. Derfor bedes du jævnligt hente betingelserne frem og holde dig ajour med eventuelle ændringer.

Brugerkonti

Brugere administrerer selv deres brugerkonti. Brugeren kan både være en privatperson og en virksomhed eller anden organisation.

Kombinationen med email og adgangskode er helt personlige oplysninger, som du er forpligtet til at holde for dig selv og derfor ikke må overdrage til andre. Det giver sikkerhed for, at det kun er dig, der kan komme ind på din konto på dyreformidlingen.dk. Det er ikke tilladt at dele en brugerkonto mellem flere privatpersoner eller juridiske enheder. En virksomhed eller organisation må gerne have en brugerkonto som deles mellem virksomheden/organisationens medarbejdere.

Brugerkonti der efter frit skøn fra Dyreformidlingen.dk vurderes til at være oprettet med henblik på eller vurderes at være anvendt til misbrug, f.eks. salg fra “hundefabrikker” eller lignende, bryder gældende lovgivning eller generelt bryder vores etiske retningslinjer og betingelser for brug af Dyreformidlingen.dk kan uden forudgående varsel eller begrundelse lukkes eller spærres (f.eks. ved begrænsning af funktioner, herunder oprettelse af annoncer m.v.) af Dyreformidlingen.dk, uanset om det er en betalende (“Plus”) bruger eller en gratis bruger. Hvis din brugerkonto hos Dyreformidlingen.dk lukkes eller spærres på grund af en af de ovennævnte overtrædelser, refunderes eventuelle allerede erlagte betalinger for ydelser og tjenester ikke.

Ved mere end 4 forkerte log-in bliver den brugte IP adresse låst i 1 time.

Såfremt du får mistanke om, at en brugerkonto er falsk eller anvendes til misbrug, kontakt da venligst kundeservice på info@dyreformidlingen.dk

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke eller spærre din brugerkonto ved at sende en meddelelse til kundeservice på info@dyreformidlingen.dk

Bemærk, nyhedsbrev afmeldes særskilt ved brug af link i fremsendt mail ved tilmelding. Du kan til enhver tid også sende en mail til kundeservice på info@dyreformidlingen.dk for afmelding af nyhedsbrev.

Al aktivitet på www.dyreformidlingen.dk blive gemt i logfiler til evt. brug ved anmeldelser og vil blive overdraget til politiet, såfremt dette findes nødvendigt. Ligeledes gemmes IP-adressen for hver enkelt medlem af samme grund, som beskrevet ovenfor.

Opdatering af kontaktoplysninger

Alle registrerede brugere skal sørge for at holde deres kontaktoplysninger opdateret til enhver tid, herunder den email adresse, der anvendes af brugeren. Såfremt det viser sig, at email adressen er permanent eller midlertidigt ugyldigt, har Dyreformidlingen.dk ret til at kontakte brugeren på anden vis, f.eks. via telefon og/eller sms, for at gøre brugeren opmærksom på den ugyldige email adresse. Hvis brugeren efterfølgende alligevel ikke opdaterer sin email adresse eller øvrige kontaktoplysninger, har Dyreformidlingen.dk ret til at deaktivere eller slette brugerens konto og alle annoncer uden yderligere varsel, uanset om brugeren er betalende bruger (“Plus”) eller en gratis bruger.

Opførsel

Dyreformidlingen.dk skal være et rart sted for alle.

Som bruger af Dyreformidlingen.dk indvilger du derfor i at udvise en venlig og høflig adfærd overfor samtlige aktører, herunder andre brugere. Dyreformidlingen.dk opfordrer alle brugere til at udvise tolerance, forståelse og rummelighed. Det er ikke tilladt at anvende Dyreformidlingen.dk til offentligt at håne, nedgøre eller irettesætte andre. Udhængning af andre brugere, anklager om snyd og svindel m.v. er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at videregive andres personlige oplysninger, herunder e-mailadresser, navne, adresser mv.

Svar kun på et indlæg, hvis det har din interesse eller du ønsker at hjælpe. Hvis din kommentar kan opfattes som ren provokation eller i øvrigt er uhensigtsmæssig, kan den slettes uden varsel og/eller begrundelse.

Brugere og besøgende må ikke gøre unødvendig eller overdreven brug af Dyreformidlingen.dk’s beskedsystem. Overdreven brug inkluderer at sende markant flere beskeder end gennemsnittet og derved spamme andre brugere.

Såfremt du får mistanke om snyd eller lignende, kontakt da venligst kundeservice på info@dyreformidlingen.dk

Regler vedrørende indrykning af annoncer

Brugere indrykker og administrerer selv deres annoncer.

Når du opretter annoncer på dyreformidlingen.dk, bliver de automatisk gemt under din “Min Dyreformidling”, så du har et overblik over de annoncer, som du har indrykket. Efter du har godkendt indrykning af din annonce, kan du dermed straks kontrollere, om din annonce er blevet indrykket. Derfor sender vi dig ikke en email med bekræftelse af din annoncering.

Det er brugers eget ansvar at slette annoncer, der ikke længere er aktuelle. For at holde Dyreformidlingen.dk aktuel, vil annoncer efter at have været aktive i 2 måneder automatisk deaktiveres (undtagen efterlysninger), men kan selvfølgelig aktiveres af bruger igen, hvis stadig aktuel. Bruger orienteres om når en annonce deaktiveres af denne årsag.

1 dyr/ting pr. annonce. Hver dyr/ting skal indrykkes i en annonce for sig. En undtagelse herfra er, når der er tale om flere ens ting eller dyr, som sælges sammen. For dyr som sælges sammen, skal den samlede pris oplyses.

Alle annoncer skal være rubrikspecifikke. Det betyder, at teksten skal omhandle det dyr/ting, der bliver annonceret for.

Ulovlig eller uetisk handel med dyr er ikke tilladt på Dyreformidlingen.dk

Dyr, der er særligt farlige/vanskelige, optages ikke. Ifølge Lov om særligt farlige/vanskelige dyr er det forbudt at holde en lang række dyrearter, som derfor ikke optages. Udryddelsestruede dyr optages ikke. Udryddelsestruede dyr, der er omfattet af Washingtonkonventionen, og hvortil der ikke er udstedt Citescertifikat, optages ikke.

Følgende hunderacer optages ikke annoncer for:

 • Amerikansk bulldog
 • Amerikansk staffordshire terrier (Amstaff)
 • Boerboel
 • Dogo argentino
 • Fila brasiliero
 • Kangal
 • Ovtcharka
 • Pitbull terrier
 • Sarplaninac
 • Tornjak
 • Tosa
 • samt krydsninger, hvor racerne indgår.

Dyreformidlingen.dk optager ikke annoncer for personer, hvis vi er bekendt med, at vedkommende ved en dansk domstol har fået dom for at overtræde dyreværnsloven. Desuden gør vi opmærksom på, at vi på forlangende udleverer personlige oplysninger til relevante myndigheder i dyreværnssager.

Husk at det er vigtigt at dyreunger ikke afhændes for tidligt. For at overholde dyreværnsloven opfordrer vi vores brugere til at vente på dyrene er parat til afhændelse:

 • Kattekillinger, min. 12 uger (helst 14-16).
 • Hundehvalpe, min. 8 uger (helst 10).
 • Heste, min. 5 måneder (helst 6).
 • Kaniner, min. 7 uger (helst 8).
 • Marsvin, min. 4 uger (helst 6).
 • Hamster, min. 4 uger (helst 5).
 • Chinchilla, min 8 uger (helst 9).
 • Tamrotter, min. 5 uger.
 • Ildere (fritter), min. 8 uger (helst 10).

Dyreformidlingen.dk forbeholder sig enhver ret til efter frit skøn og uden varsel, begrundelse og/eller refundering af brugers eventuelt allerede erlagte betalinger helt eller delvis at ændre og/eller slette brugergenereret indhold, eksempelvis video, billeder, link, tekst, hele annoncer m.v., uanset om det er genereret af en betalende bruger (“Plus”) eller en gratis bruger. Ønsker bruger at få oplysninger om evt. slettet indhold, bedes henvendelse ske til kundeservice på info@dyreformidlingen.dk

Generelt vedrørende indhold

Størstedelen af indholdet på Dyreformidlingen.dk er brugergenereret, og Dyreformidlingen.dk kan derfor ikke garantere for nøjagtigheden, sandfærdigheden, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det brugergenerede indhold på Dyreformidlingen.dk.

Bruger anerkender at være ansvarlig for al indhold som vedkommende uploader på Dyreformidlingen.dk, herunder (men ikke begrænset til) tekst, billeder, link, videoklip m.v., og at det pågældende indhold ikke krænker gældende lovgivning, tredjemands rettigheder eller andre kriminelle forhold. Bruger garanterer på tro og love, at al indhold som vedkommende uploader på Dyreformidlingen.dk ejes af vedkommende og er fri og ubehæftet for restgæld herunder fri for underpant, ejendomsforbehold, udlæg m.m. Dyreformidlingen.dk kan ifølge e-handelsloven ikke holdes ansvarlig for det brugergenerede indhold, der videreformidles eller oplagres.

Dyreformidlingen.dk er ikke er forpligtet til at overvåge brugergeneret indhold og bruger accepterer at holde Dyreformidlingen.dk, tilknyttede selskaber, ledende medarbejdere og andre partnere og ansatte skadesløs i forbindelse med krav for direkte eller indirekte tab, skader eller krænkelser, herunder desuden advokatomkostninger, fra tredjemand i forbindelse med indhold, som bruger indsender, offentliggør eller overfører via. Dyreformidlingen.dk og/eller brugers overtrædelse af lovgivning, vilkår eller krænkelse af andres rettigheder.

Når man som bruger uploader indhold (eksempelvis billede og tekst), giver man samtidigt Dyreformidlingen.dk brugsret til materialet. Det betyder, at Dyreformidlingen.dk må anvende materialet ubegrænset, vederlagsfrit, uigenkaldeligt og overdrageligt, herunder tilgængeliggøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende indhold. Vær i øvrigt opmærksom på at indhold på nettet – og på Dyreformidlingen.dk – kan deles af andre brugere til deres egne sociale profiler på f.eks. Facebook, Twitter, Instagram og lignende. Dyreformidlingen.dk forbeholder sig ret til at sætte sit eget vandmærke på brugergenereret indhold (eksempelvis billeder).

Dyreformidlingen.dk kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider, tjenester og reklamer for tredjemand og kan ikke holdes ansvarlig for disse. Du bruger alle tredjeparts hjemmesider og annoncer på egen risiko.

Krænkelser

Såfremt indhold på Dyreformidlingen.dk krænker andres rettigheder eller på anden vis bryder gældende lovgivning o. lign., kan rettighedshaveren heraf kontakte kundeservice på info@dyreformidlingen.dk og anmode om, at det pågældende indhold fjernes eller ændres.

Ophavsret

Dyreformidlingen.dk er ophavsretsligt beskyttet efter gældende lovgivning, og enhver gengivelse, hel eller delvis, af materiale og indhold, herunder indhold i annoncer oprettet af brugere, fra hjemmesiden må kun bruges med udtrykkelig skriftlig tilladelse fra en gyldig repræsentant for dyreformidlingen.dk samt med angivelse af reference til www.dyreformidlingen.dk og navnet Dyreformidlingen.dk skal altid indgå i lænketeksten, medmindre andet er aftalt direkte med Dyreformidlingen.dk. Billeder, tekster, videoer, link m.v. der bruges til undervisning og lignende skal altid påføres reference.

Brugere og besøgende må ikke gøre brug af andre værktøjer, end dem der er godkendt af Dyreformidlingen.dk, til at søge på hjemmesiden eller databasen, til at gøre brug af datamining, robotter, eller andre former for indsamling af data eller til at bruge enhver software og/eller hardware værktøjer og/eller løsninger (efter egen initiativ eller der bliver stillet til rådighed af andre) for at få adgang til oplysninger, der stilles til rådighed via Databank eller spider, skrabe, søg, eller på anden utilbørlig måde gøre brug af og/eller se Dyreformidlingen.dk’s database.

Ved at anvende Dyreformidlingen.dk indvilger du i ikke at kopiere, ændre eller videredistribuere indhold fra Dyreformidlingen.dk.

Særligt vedr. betalte annoncer (“Plus”)

Dyreformidlingen.dk opkræver betaling for visse ydelser, herunder betalte annoncer/medlemskab (“Plus”), der giver dig en række eksklusive fordele. Medlemskaberne “+ 1 annonce”, “+ 3 annoncer”, “+ 5 annoncer” og “+ 10 annoncer” løber indtil der over medlemskabet er oprettet henholdsvis 1 annonce (“+ 1 annonce”), 3 annoncer (“+ 3 annoncer), 5 annoncer (“+ 5 annoncer”) eller 10 annoncer (“+10 annoncer”), uden automatisk fornyelse. Abonnementet “Plus 30 dage” løber 1 måned fra (og inklusiv) oprettelsesdagen og fornys automatisk ved udløbet af hver abonnementsperiode ved automatisk trækning af betaling fra den konto, som blev angivet ved oprettelsen af abonnementet. Automatisk fornyelse af abonnement skal ses som en ekstra service, så skal du ikke tænke på, om dit abonnement udløber.

Aftalen indgås på dansk. Alle beløb er i danske kroner og er inkl. moms. Annoncer oprettet med betalende medlemskab (“Plus”) har et udløb på 1 måned. Annoncens løbetid tager udgangspunkt i datoen for annoncens oprettelse.

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement under ”Min konto” til udgangen af den igangværende abonnementsperiode.

Betaler er selv ansvarlig for at have opdateret sine kontooplysninger, således at betalingerne kan trækkes. Såfremt betaling ikke kan trækkes (uanset årsag), vil Dyreformidlingen.dk begrænse mulighed for at bruge ydelserne. Betalinger for abonnementer kan ikke refunderes, heller ikke når det fulde omfang af de ydelser, der er stillet til rådighed, ikke benyttes. Dyreformidlingen.dk vil kun foretage refundering, hvis Dyreformidlingen.dk af en eller anden grund lukker ydelserne på platformen permanent, inden abonnementet udløber.

Dyreformidlingen.dk kan til enhver tid ændre vores priser for produkter eller ydelser. Derfor bedes du jævnligt hente betingelserne frem, så du undgår overtrædelser af gældende bestemmelser. Dyreformidlingen.dk kan desuden vælge at ændre sine priser midlertidigt, eksempelvis i forbindelse med reklamearrangementer eller nye ydelser, og disse ændringer træder i kraft, når ydelserne er tilgængelige for brugere på dyreformidlingen.dk.

Der tages forbehold for trykfejl, tekniske fejl, prisændringer, forhold hos tredjemand, afgifts- og valutaændringer samt force majeure.

Sikker betaling

Når du betaler med kort i vores webshop foregår det via en sikker forbindelse.

Fortrydelsesret for ydelser

Der er ingen fortrydelsesret for køb af tjenester og/eller ydelser på Dyreformidlingen.dk. Så snart betalingen er gennemført, har levering fundet sted. Tjenesteydelsen er dermed modtaget, hvorved ydelsen ikke kan tilbageleveres. Det betyder, at indrykning af annoncer m.v. på Dyreformidlingen.dk ikke kan fortrydes.

Fortrydelsesret ifm. handler indgået via Dyreformidlingen.dk

Dyreformidlingen.dk fungerer som formidler af oplysninger mellem sælger og køber. Hvis du vil fortryde/klage over en en handel, du har foretaget via Dyreformidlingen.dk, skal du derfor henvende dig til den egentlige sælger. Den egentlige sælger er således den person/bruger, som har indrykket den pågældende annonce på Dyreformidlingen.dk. Sælger kan enten være en privatperson eller en erhvervsdrivende – og der gælder forskellige regler afhængig af, om der er tale om en privatperson eller en erhvervsdrivende.

Tvister

Enhver tvist, som måtte opstå ud af eller i forbindelse med servicen eller nærværende vilkår, skal afgøres ved de almindelige domstole ved Dyreformidlingen.dk´s værneting, og er underlagt dansk ret og de danske domstole.

a. Vores fulde ansvar overfor dig og tredjeparten skal ikke i nogen tilfælde overstige værdien af DKK 100, og b) vi skal ikke gøres ansvarlig (uanset i kontrakt, erstatningsret, uagtsomhed, tilbagelevering eller det juridiske aspekt af ansvar) med hensyn til din brug eller manglende evne til at bruge eller forsinkelse af brugen af hjemmesiden eller materialer på eller tilgængelige fra enhver handling eller beslutning som følge af brug af hjemmesiden eller noget sådant materiale til: (a) indirekte skade eller følgeskader, omkostninger eller udgifter, (b) tab af faktisk eller forventet fortjeneste, (c) kontrakttab, (d) tab af monetær brug, (e) tab af forventede besparelser, (f) indtægtstab, (g) tab af goodwill, (h) tab af omdømme, (i) tab af virksomheden, (j) tab af tid, (k) muligt tab, eller (l), tab af skade på, eller ødelæggelse af data; hvis et sådant tab med rimelighed kunne forudses, eller vi har fået oplyst at du kan lide sådanne tab. For at undgå tvivl, (b) og (g) gælder uafhængigt af om sådanne tab er direkte, indirekte eller andet.

Ændringer til betingelser

Da internet-baserede tjenester som Dyreformidlingen.dk hele tiden videreudvikles, forbeholder Dyreformidlingen.dk sig ret til at ændre vilkår, retningslinjer og betingelser løbende. Større ændringer vil dog blive annonceret på siden og/eller på nyhedsbrev. Bruger er ansvarlig for regelmæssigt at kontrollere informationen på hjemmesiden for at se de seneste ændringer publiceret på vores sider. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden efter ændringerne er publiceret, accepterer du de ændrede vilkår.

Hvis en bestemmelse i disse vilkår vurderes til at være ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse for at kunne udskilles fra disse vilkår uden at påvirke gyldigheden eller håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

Forbehold i forbindelse med tekster på Dyreformidlingen.dk

Teksterne på Dyreformidlingen.dk, herunder bl.a. artikler/indlæg med vejledning og råd om dyr, er skrevet efter vores bedste viden, og Dyreformidlingen.dk kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl, unøjagtigheder, misfortolkninger eller lignende.

Ret til at formidle tilbud

Dyreformidlingen.dk forbeholder sig ret til at formidle tilbud og information fra samarbejdspartnere til brugere af dyreformidlingen.dk via hjemmesiden, emails, SMS eller på anden vis. Direkte tilsendelser til den enkelte bruger er forudsat, at forbrugeren på forhånd har givet sin accept.

Annoncering og salg af reklameplads

De i prislisten for annoncering oplyste tal/statistik er baseret på data indsamlet over de seneste 12 måneder og skal derfor betragtes som vejledende. Dyreformidlingen.dk forbeholder sig retten til løbende at justere i priser på prislisten, uden forudgående varsel og/eller begrundelse. Al annoncering er forudbetalt for den aftalte periode. Banner, indlæg, opslag, link og anden annoncering må ikke indeholde vold, racisme, pornografi eller på anden vis bryde gældende lovgivning eller retningslinjer for Dyreformidlingen.dk.

Banner leveres klart til brug som GIF eller JPEG med link til valgfri domæne. Dyreformidlingen.dk forbeholder sig ret til at afvise enhver annoncering som ikke opfylder Dyreformidlingen.dk’s retningslinjer.

Send spørgsmål, kommentarer eller klager til kundeservice på info@dyreformidlingen.dk

TILMELD DYREKLUBBEN NYHEDSBREV KLIK HER