Betingelser

Betingelser for brug af Dyreformidlingen.dk

Når du besøger eller benytter ydelser fra dyreformidlingen.dk, accepterer du følgende vilkår:

Dyreformidlingen.dk er en formidlingstjeneste og bærer på ingen måde et direkte eller indirekte ansvar for aftaler om køb og salg af dyr, varer og tjenesteydelser, der indgås mellem sælger og køber på Dyreformidlingen.dk, herunder (men ikke begrænsning til) tastefejl, forståelsesfejl, misbrug af bruger eller adgangskode, manglende resultat ved annoncering, tab af penge, data, goodwill, omdømme m.v eller andre forhold i forbindelse med brug af dyreformidlingen.dk, der måtte opstå ved brug af adgangen til Dyreformidlingen.dk eller af de ydelser der stilles til rådighed på Dyreformidlingen.dk’s hjemmesider. I relation til force majeure er Dyreformidlingen.dk uden ansvar.

Størstedelen af indholdet på Dyreformidlingen.dk er brugergenereret, og Dyreformidlingen.dk er ikke ansvarlig for handlinger, som andre brugere foretager sig på Dyreformidlingen.dk’s hjemmesider. Dyreformidlingen.dk kan derfor ikke garantere for nøjagtigheden, kvaliteten eller lovligheden af det brugergenerede indhold på Dyreformidlingen.dk. Dyreformidlingen.dk er derfor ikke ansvarlig for brugernes oprettelse af indhold, herunder (men ikke begrænset til) tekst, billeder, videoklip mv., som måtte krænke lovgivningen eller tredjemands rettigheder. Af samme grund kan Dyreformidlingen.dk ikke mødes med noget krav på erstatning for tab, skader eller krænkelser, opstået som følge af brugergenereret indhold på sine hjemmesider.

Dyreformidlingen.dk forbeholder sig dog den fulde ret til efter et frit skøn at slette indhold eller dele heraf, herunder brugergeneret indhold på sine hjemmesider, uanset årsagen hertil.

Brug af Dyreformidlingen.dk er på eget ansvar. Dyreformidlingen.dk kan ikke holdes til ansvar for eventuelle nedbrud, fejl, tekniske komplikationer og adgang til Dyreformidlingen.dk’s ydelser eller hjemmesider, ligesom Dyreformidlingen.dk ikke garanterer for sikkerheden af denne adgang eller for at opretholde en kontinuerlig adgang hertil. Dyreformidlingen.dk kan ikke holdes til ansvar for direkte eller indirekte tab i forbindelse med brug af hjemmesiden.

Særligt vedr. brugerkonti

Det er ikke tilladt at have flere brugerkonti ad gangen eller at dele en profil mellem flere personer. Brugerprofiler der er oprettet med henblik på eller anvendes til misbrug kan uden varsel lukkes af Dyreformidlingen.dk. Hvis din brugerkonto hos Dyreformidlingen.dk lukkes eller fryses på grund af overtrædelse af vores brugervilkår, refunderes allerede erlagte betalinger for ydelser ikke, i det omfang ydelsen er leveret eller udført.

Såfremt du får mistanke om, at en brugerkonto er falsk eller anvendes til misbrug, kontakt da venligst Support på info@dyreformidlingen.dk

Særligt vedr. opførsel

Dyreformidlingen.dk skal være et rart sted for alle. Som bruger af Dyreformidlingen.dk indvilger du derfor i at udvise en venlig og høflig adfærd overfor samtlige aktører, herunder andre brugere. Dyreformidlingen.dk opfordrer alle brugere til at udvise tolerance og forståelse. Det er ikke tilladt at anvende Dyreformidlingen.dk’s hjemmesider og fora til offentligt at håne, nedgøre eller irettesætte andre. Udhængning af andre brugere, anklager for snyd mv. er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at videregive andres personlige oplysninger, herunder e-mailadresser, navne, adresser mv. Kommentér kun et indlæg, hvis det har din interesse eller du ønsker at hjælpe. Hvis din kommentar kan opfattes som ren provokation eller i øvrigt er uhensigtsmæssig, bliver den slettet uden varsel.

Såfremt du får mistanke om snyd eller lignende, kontakt da venligst Support på info@dyreformidlingen.dk

Indhold på dyreformidlingen.dk

Bruger anerkender at være ansvarlig for al indhold som vedkommende uploader på Dyreformidlingen.dk, herunder alle immaterielle rettigheder til dette indhold, og at det pågældende indhold ikke krænker gældende lovgivning eller tredjemands rettigheder.

Bruger accepterer at holde Dyreformidlingen.dk, tilknyttede selskaber, ledende medarbejdere og andre partnere og ansatte skadesløs i forbindelse med krav, herunder advokatomkostninger, fra tredjemand i forbindelse med indhold, som bruger indsender, offentliggør eller overfører via. Dyreformidlingen.dk, brug af Dyreformidlingen.dk, eller brugers overtrædelse af disse vilkår eller krænkelse af andres rettigheder.

Det er brugers eget ansvar at slette annoncer, der ikke længere er aktuelle. Annoncer vil efter at have været aktive i to måneder automatisk deaktiveres, men kan selvfølgelig aktiveres af bruger igen, hvis stadig aktuel.

Når man uploader billede og tekst, så giver man Dyreformidlingen.dk brugsret til materialet. Det betyder at Dyreformidlingen.dk må anvende materialet. Vær i øvrigt opmærksom på at indhold på nettet – og på Dyreformidlingen.dk – kan deles af andre brugere til deres egne sociale profiler på f.eks. Facebook, Twitter og lignende.

Dyreformidlingen.dk kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider, tjenester og reklamer for tredjemand og kan ikke holdes ansvarlig for disse. Du bruger alle tredjeparts hjemmesider og annoncer på egen risiko.

Dyreformidlingen.dk forbeholder sig enhver ret til uden varsel eller begrundelse at slette indhold som er uploadet af bruger, det værende eksempelvis billeder, annoncer osv., uanset om det er en betalende bruger eller gratis bruger. Ønsker bruger at få oplysninger om evt. slettet indhold, bedes henvendelse ske til Support på info@dyreformidlingen.dk

Krænkelser

Såfremt indhold på dyreformidlingen.dk krænker andres immaterielle rettigheder eller på anden vis bryder gældende lovgivning o.lign., kan rettighedshaveren heraf kontakte Support på info@dyreformidlingen.dk og anmode om, at det pågældende indhold fjernes eller ændres. Dyreformidlingen.dk forbeholder sig retten til efter et frit skøn at ændre og/eller slette det pågældende indhold.

Ophavsret

Dyreformidlingen.dk er ophavsretsligt beskyttet efter gældende regler, og gengivelse af materiale fra hjemmesiden må kun bruges med skriftlig tilladelse fra Dyreformidlingen.dk samt angivelse af reference til index-siden www.dyreformidlingen.dk og navnet Dyreformidlingen.dk skal altid indgå i lænketeksten. Billeder og tekster der bruges til undervisning og lignende skal påføres reference.

Ved at anvende dyreformidlingen.dk indvilger du i ikke at kopiere, ændre eller videredistribuere dyreformidlingen.dk’s sider og indhold.

Ændringer til betingelser

Da internet-baserede tjenester som Dyreformidlingen.dk hele tiden videreudvikles, forbeholder Dyreformidlingen.dk sig ret til at ændre vilkår, retningslinjer og betingelser løbende. Større ændringer vil dog blive annonceret på siden.

Annoncering

De i prislisten for annoncering oplyste tal/statistik er baseret på data indsamlet over de seneste 12 måneder og skal derfor betragtes som vejledende. Dyreformidlingen.dk forbeholder sig retten til løbende at justere i priser på prislisten, uden forudgående varsel. Al annoncering er forudbetalt for den aftalte periode. Banner, indlæg, opslag og anden annoncering må ikke indeholde vold, racisme, pornografi eller på anden vis bryde retningslinjer for Dyreformidlingen.dk. Banner leveres klart til brug som GIF eller JPEG med link til valgfri domæne. Dyreformidlingen.dk forbeholder sig ret til at afvise enhver annoncering som ikke opfylder Dyreformidlingen.dk’s retningslinjer.

Send spørgsmål, kommentarer eller klager til support på info@dyreformidlingen.dk