Betingelser

Betingelser for brug af Dyreformidlingen.dk

Når du besøger eller benytter ydelser fra dyreformidlingen.dk, accepterer du følgende vilkår:

Dyreformidlingen.dk er en formidlingstjeneste og er ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger og er ikke selv sælger eller leverandør af varer eller ydelser, der annonceres til salg på Dyreformidlingen.dk.

Dyreformidlingen.dk spiller ingen rolle i handlen ud over at stille hjemmesideplads til rådighed, hvor kontakten mellem to private handlende skabes. Dyreformidlingen.dk modtager ikke vederlag fra sælgeren, betaling og udveksling af varen foregår indbyrdes mellem køberen og sælgeren.

Vi bærer på ingen måde et direkte eller indirekte ansvar for aftaler om køb og salg af dyr, varer og tjenesteydelser, der indgås mellem sælger og køber på Dyreformidlingen.dk, herunder (men ikke begrænsning til) tastefejl, forståelsesfejl, misbrug af bruger eller adgangskode, manglende resultat ved annoncering, tab af penge, data, goodwill, omdømme, vira, malware m.v. eller andre forhold i forbindelse med brug og tilgang af dyreformidlingen.dk eller af de ydelser der stilles til rådighed på Dyreformidlingen.dk. Du indvilliger i ikke at holde os ansvarlig for ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig. I relation til force majeure er Dyreformidlingen.dk uden ansvar.

Størstedelen af indholdet på Dyreformidlingen.dk er brugergenereret, og Dyreformidlingen.dk er ikke ansvarlig for handlinger, som andre brugere foretager sig på Dyreformidlingen.dk’s hjemmesider. Dyreformidlingen.dk kan derfor ikke garantere for nøjagtigheden, kvaliteten, sikkerheden, sandfærdigheden eller lovligheden af det brugergenerede indhold på Dyreformidlingen.dk. Dyreformidlingen.dk er ikke ansvarlig for brugernes oprettelse af indhold, herunder (men ikke begrænset til) tekst, billeder, videoklip m.v., som måtte krænke gældende lovgivning, tredjemands rettigheder eller andet. Af samme grund kan Dyreformidlingen.dk ikke mødes med noget krav på erstatning for direkte eller indirekte tab, skader eller krænkelser, opstået som følge af brugergenereret indhold på Dyreformidlingen.dk.

Brug af Dyreformidlingen.dk er på eget ansvar. Dyreformidlingen.dk kan ikke holdes til ansvar for eventuelle nedbrud, fejl, tekniske komplikationer og adgang til Dyreformidlingen.dk’s ydelser eller hjemmesider, ligesom Dyreformidlingen.dk ikke garanterer for sikkerheden af denne adgang eller for at opretholde en kontinuerlig adgang hertil. Dyreformidlingen.dk kan ikke holdes til ansvar for direkte eller indirekte tab i forbindelse med brug af hjemmesiden.

Dyreformidlingen.dk forbeholder sig den fulde ret til efter et frit skøn og uden begrundelse eller forudgående varsel at slette og redigere indhold eller dele heraf, uanset årsagen hertil. Dyreformidlingen.dk kan til enhver tid vælge at ændre vores produkter eller ydelser.

Særligt vedr. brugerkonti

Det er ikke tilladt at have flere brugerkonti ad gangen eller at dele en brugerkonto mellem flere personer eller juridiske enheder. Brugerkonti der skønnes af Dyreformidlingen.dk at være oprettet med henblik på eller anvendes til misbrug, bryder gældende lovgivning eller bryder betingelser for brug af Dyreformidlingen.dk kan uden forudgående varsel eller begrundelse lukkes eller fryses (f.eks. ved begrænsning af funktioner, herunder oprettelse af annoncer m.v.) af Dyreformidlingen.dk, uanset om det er en betalende bruger eller en gratis bruger. Hvis din brugerkonto hos Dyreformidlingen.dk lukkes eller fryses på grund af en af de ovennævnte overtrædelser, refunderes eventuelle allerede erlagte betalinger for ydelser og tjenester ikke.

Ved mere end 4 forkerte log-in bliver den brugte IP adresse låst i 1 time.

Såfremt du får mistanke om, at en brugerkonto er falsk eller anvendes til misbrug, kontakt da venligst Support på info@dyreformidlingen.dk

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke eller spærre din brugerkonto ved at sende en meddelelse til Support på info@dyreformidlingen.dk

Særligt vedr. betalende medlemskab

Dyreformidlingen.dk tilbyder betalende medlemskab som er et abonnement, der giver dig en række særlige fordele. Abonnementet løber 1 måned af gangen og fornyes automatisk ved udløbet af hver abonnementsperiode. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement under ”Min profil” til udgangen af den igangværende abonnementsperiode.

Betalingen for dit abonnement trækkes automatisk ved udgangen af abonnementsperioden fra den konto, som du har angivet ved oprettelsen af dit abonnement.

Din betaling til os kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for at betale ved forfald. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge ydelserne. Der vil ikke ske tilbagebetaling, såfremt du vælger ikke at benytte dig af det fulde omfang af de ydelser, der er stillet til rådighed. Vi vil kun foretage refundering, hvis vi af en eller anden grund lukker vores ydelser permanent, inden dit abonnement udløber.

Vi kan til enhver tid vælge at ændre vores priser for produkter eller ydelser.

Særligt vedr. opførsel

Dyreformidlingen.dk skal være et rart sted for alle.

Som bruger af Dyreformidlingen.dk indvilger du derfor i at udvise en venlig og høflig adfærd overfor samtlige aktører, herunder andre brugere. Dyreformidlingen.dk opfordrer alle brugere til at udvise tolerance og forståelse. Det er ikke tilladt at anvende Dyreformidlingen.dk’s hjemmesider og fora til offentligt at håne, nedgøre eller irettesætte andre. Udhængning af andre brugere, anklager for snyd m.v. er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at videregive andres personlige oplysninger, herunder e-mailadresser, navne, adresser mv.

Svar kun på et indlæg, hvis det har din interesse eller du ønsker at hjælpe. Hvis din kommentar kan opfattes som ren provokation eller i øvrigt er uhensigtsmæssig, bliver den slettet uden varsel og begrundelse.

Såfremt du får mistanke om snyd eller lignende, kontakt da venligst Support på info@dyreformidlingen.dk

Særligt vedr. indhold

Bruger anerkender at være ansvarlig for al indhold som vedkommende uploader på Dyreformidlingen.dk, herunder alle rettigheder til dette indhold, og at det pågældende indhold ikke krænker gældende lovgivning, tredjemands rettigheder eller andet. Bruger garanterer på tro og love, at al indhold som vedkommende uploader på Dyreformidlingen.dk ejes af vedkommende og er fri og ubehæftet for restgæld herunder fri for underpant, ejendomsforbehold, udlæg m.m.

Bruger accepterer at holde Dyreformidlingen.dk, tilknyttede selskaber, ledende medarbejdere og andre partnere og ansatte skadesløs i forbindelse med krav, herunder advokatomkostninger, fra tredjemand i forbindelse med indhold, som bruger indsender, offentliggør eller overfører via. Dyreformidlingen.dk, brug af Dyreformidlingen.dk, eller brugers overtrædelse af disse vilkår eller krænkelse af andres rettigheder.

Det er brugers eget ansvar at slette annoncer, der ikke længere er aktuelle. Annoncer vil efter at have været aktive i to måneder automatisk deaktiveres (undtagen efterlysninger), men kan selvfølgelig aktiveres af bruger igen, hvis stadig aktuel.

Når man uploader billede og tekst, så giver man Dyreformidlingen.dk brugsret til materialet. Det betyder at Dyreformidlingen.dk må anvende materialet ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende indhold, herunder (med ikke begrænset til) data, tekst og billeder. Vær i øvrigt opmærksom på at indhold på nettet – og på Dyreformidlingen.dk – kan deles af andre brugere til deres egne sociale profiler på f.eks. Facebook, Twitter og lignende.

Dyreformidlingen.dk kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider, tjenester og reklamer for tredjemand og kan ikke holdes ansvarlig for disse. Du bruger alle tredjeparts hjemmesider og annoncer på egen risiko.

Dyreformidlingen.dk forbeholder sig enhver ret til efter frit skøn og uden varsel eller begrundelse at slette indhold som er uploadet af bruger, det værende eksempelvis billeder, tekst, annoncer osv., uanset om det er uploadet af en betalende bruger eller gratis bruger. Ønsker bruger at få oplysninger om evt. slettet indhold, bedes henvendelse ske til Support på info@dyreformidlingen.dk

Krænkelser

Såfremt indhold på Dyreformidlingen.dk krænker andres immaterielle rettigheder eller på anden vis bryder gældende lovgivning o.lign., kan rettighedshaveren heraf kontakte Support på info@dyreformidlingen.dk og anmode om, at det pågældende indhold fjernes eller ændres.

Ophavsret

Dyreformidlingen.dk er ophavsretsligt beskyttet efter gældende regler, og gengivelse af materiale fra hjemmesiden må kun bruges med skriftlig tilladelse fra Dyreformidlingen.dk samt angivelse af reference til index-siden www.dyreformidlingen.dk og navnet Dyreformidlingen.dk skal altid indgå i lænketeksten. Billeder og tekster der bruges til undervisning og lignende skal påføres reference.

Ved at anvende Dyreformidlingen.dk indvilger du i ikke at kopiere, ændre eller videredistribuere Dyreformidlingen.dk’s sider og indhold.

Ændringer til betingelser

Da internet-baserede tjenester som Dyreformidlingen.dk hele tiden videreudvikles, forbeholder Dyreformidlingen.dk sig ret til at ændre vilkår, retningslinjer og betingelser løbende. Større ændringer vil dog blive annonceret på siden.

Annoncering

De i prislisten for annoncering oplyste tal/statistik er baseret på data indsamlet over de seneste 12 måneder og skal derfor betragtes som vejledende. Dyreformidlingen.dk forbeholder sig retten til løbende at justere i priser på prislisten, uden forudgående varse eller begrundelse. Al annoncering er forudbetalt for den aftalte periode. Banner, indlæg, opslag og anden annoncering må ikke indeholde vold, racisme, pornografi eller på anden vis bryde gældende lovgivning eller retningslinjer for Dyreformidlingen.dk. Banner leveres klart til brug som GIF eller JPEG med link til valgfri domæne. Dyreformidlingen.dk forbeholder sig ret til at afvise enhver annoncering som ikke opfylder Dyreformidlingen.dk’s retningslinjer.

Send spørgsmål, kommentarer eller klager til Support på info@dyreformidlingen.dk