Vaccination af heste

heste føl
Print Friendly, PDF & Email
Vaccination af heste
5 (100%) 1 vote

Vaccination af heste

En hest skal vaccineres for at beskytte den enkelte helt mod forskellige sygdomme og for at undgå spredning af sygdomme. Heste i Danmark vaccineres rutinemæssigt mod influenzavirus- og herpesvirusinfektioner. Herudover kommer stivkrampe-vaccinationer, der som regel medfølger ved influenza-vaccination.

Er der risiko ved ikke at vaccinere?

Det korte svar er: JA! For den enkelte ikke-vaccinerede hest er der selvfølgelig en forhøjet risiko for sygdomme, men også for hestebestanden. Hvis en sygdom, f.eks. influenza, rammer en bestand med et lavt immunforsvar overfor den pågældende sygdom, får sygdommen et meget alvorligt forløb. Det vil medføre alvorligere og længerevarende sygdom for den enkelte hest. For stivkrampens vedkommende dør halvdelen af de heste, der udvikler sygdommen. Korrekt vaccinerede heste får meget sjældent stivkrampe, og hvis de gør, overlever de kun, fordi de er vaccinerede.

Hvorfor ofte skal en hest vaccineres?

Man har i dag generelle anbefalinger vedrørende vaccination af heste som er givet ud fra undersøgelser med diverse vacciner og den efterfølgende opnåede beskyttelse hos hesten. Hestens miljø spiller en væsentlig rolle, når man skal vurdere den enkelte hests risiko for at møde de pågældende sygdomme, eksempelvis kan der være en forhøjet risiko for sygdomme og øget infektionsrisiko hvis:

  • Heste som opholder sig på stutterier
  • Heste som bringes til bedækning på stutterier
  • Heste som er opstaldet sammen med andre heste på f.eks. rideskoler
  • Heste som deltager i mange konkurrencer
  • Heste som er udsat for lokale epidemier af f.eks. virusabort

De enkelte forbund har vedrørende influenza opstillet følgende krav for, at hesten kan deltage i løb og konkurrencer:

Dansk Rideforbund (rideheste):

Rideheste skal have 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum.

Herefter skal hesten have en booster-vaccination, der skal gives tidligst 5 måneder og senest 6 måneder og 21 dage efter den anden basisvaccination i henhold til vaccinens godkendelse. Hesten skal herefter vaccineres årligt – dvs. senest på årsdagen efter sidste vaccination.

Det er tilladt at deltage i stævner efter de to første basisvaccinationer og indtil boosteren gives, dog må ingen vaccination være foretaget senere end 7 dage før ankomsten til stævnepladsen.

Vaccination skal i ethvert tilfælde være foretaget i henhold til vaccinens godkendelse. Alle årlige vaccinationer skal gives senest på årsdagen efter sidste vaccination, uanset basisvaccination.

Dansk Galop (galopheste):

Galopheste basisvaccineres med to injektioner med min. 21 og max. 92 dages mellemrum. Næste vaccination foretages min. 150 og max. 215 dage senere. Herefter kræves årlig vaccination. Den årlige revaccination skal gives med max 365 dages mellemrum. Vaccinationen skal være foretaget mindst ti dage inden løbsstart.

Dansk Travsports Centralforbund (travheste):

Dansk Travsports Centralforbund kræver, at heste basisvaccineres med 2 vaccinationer med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Efter de er basisvaccineret skal de vaccineres hver 6. måned indtil 3. leveår. Efter 3. leveår kræves årlig vaccination. Den årlige revaccination skal gives med max 365 dages mellemrum. Vaccinationen skal være foretaget mindst ti dage inden løbsstart.

Vaccination mod stivkrampe

Alle heste bør være vaccineret mod stivkrampe og flere forsikringsselskaber dækker ikke tab på grund af stivkrampe, hvis hesten ikke er vaccineret. Hestene skal være basisvaccinerede, dvs. 2 vaccinationer med 4-8 ugers mellemrum. Den næste vaccination foretages efter 6 måneder. Herefter revaccineres hvert 3 år. Ved dybe friske sår revaccineres/boostes straks. I praksis vil man ofte anvende en kombinationsvaccine, der giver beskyttelse mod både influenza og stivkrampe.

Vaccination mod virusabort (herpes)

Virusabort forårsages af hestens herpesvirus. Herpesvirus giver også luftvejssygdom og lammelsessyndrom hos andre heste end de drægtige hopper, der kan abortere hvis de rammes af herpesvirus. Her vaccineres som ved influenza begyndende med en basisvaccination og derefter revaccinationer hvert ½ år. For de drægtige hoppers vedkommende gælder, at de vaccineres i 5., 7. og 9. måned af drægtighedsperioden. Goldhopper, der er i kontakt med drægtige hopper, vaccineres efter samme plan som de drægtige hopper, f.eks. september, november og januar.

Bivirkninger ved vaccination

Normalt er der ikke nogen risiko forbundet med selve vaccinen. Der vaccineres mange heste årligt, og meget få heste udvikler reaktioner. Hestene kan yderst sjældent reagere overfor det bærestof, som vaccinen indeholder og indenfor et kort tidsrum (som regel under 10 minutter) udvikler anafylaktisk chok. I de tilfælde er det vigtigt at kontakte dyrlægen øjeblikkeligt, således at hesten kan behandles hurtigst muligt.

Lette bivirkninger: Den hyppigste reaktion på vaccinen er at nogle heste, specielt føl reagerer med træthed og evt. feber den dag, de er vaccineret. I løbet af en dags tid er de som hovedregel sig selv igen. Og derfor dyrlægen anbefaler at hesten holder fri den dag den vaccineres.

Hvis hesten viser tegn på bivirkninger efter en vaccination, skal man konsultere sin dyrlæge. Dyrlægen vil vurdere, om der er behov for behandling af hesten, og kan samtidig indberette bivirkningen, så vaccineproducenten gøres opmærksom herpå.

Kontakt din dyrlæge

Vi anbefaler som hovedregel altid at du kontakter din dyrlæge for supplerende information, hvis du er i tvivl om noget.

Kilde: netdyredoktor.dk, horsedoc.dk

 

Se andre vejledninger om heste

 

Udvalgte bruger annoncer lige nu